Co to jest ozon?

Ozon (O3) czasami nazywany aktywnym tlenem, który jest jednym z najbardziej skutecznych ze znanych środków. Ozon charakteryzuje się niską trwałością, właściwościami niepalnymi i łatwo rozpuszcza się w wodzie. Jednak należy go stosować ostrożnie, ponieważ jest to substancja o wysokim stopniu toksyczności i właściwościach aseptycznych. Z tego powodu ozonowanie powinno być przeprowadzane tylko przez wyspecjalizowane zespoły posiadające odpowiednie uprawnienia oraz odpowiednie certyfikaty i aprobaty wykorzystywane do przeprowadzenia procesu wyposażenia.

Usługa ozonowania jest wykonywana przy użyciu specjalistycznych generatorów ozonu (ozonatorów). Obróbka ozonem jest stosowana w wielu dziedzinach życia i gospodarki jako silny utleniacz.