Ozon (O3) czasami nazywany aktywnym tlenem, który jest jednym z najbardziej skutecznych ze znanych środków. Ozon charakteryzuje się niską trwałością, właściwościami niepalnymi i łatwo rozpuszcza się w wodzie. Jednak należy…